Oturum Aç

 Projeler

PROJE KODU:  TÜBİTAK-1001 Araştırma Projesi,  118S458

 proje.png

 

PROJE ADI

Hedefli Manyetik/Upconversion Lüminesans Biyonanoprobların Hazırlanması ve Teranöstik Uygulamaları

 

TANITIM

Bu proje ile teşhis ve tedaviyi tek bir sistemde birleştirecek nanoformülasyonların eldesi ve teranostik platformda etkinliğinin incelenmesi hedeflenmiştir.

 

TAKVİM

Proje başlangıç tarihi: 15/11/2018

Proje bitiş tarihi: 15/11/2021

 

YÖNETİCİLER

Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Aydan DAĞ/ Bezmialem Vakıf Üniversitesi

 

Proje İletişim 

Doç. Dr. Aydan Dağ

E-postaadag@bezmialem.edu.tr