Oturum Aç

 Hakkımızda

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi Üniversitemiz Senatosunun 11.07.2018 tarihli Kararı ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak  kurulmasına karar verilmiş ve 29.08.2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında merkezin kurulması uygun görülmüştür. İlaç keşfi, jenerik ilaç, değer katılmış (value added) ve biyoteknolojik ilaç araştırmaları gerçekleştirilmektedir. Üniversitemiz ve dünya bilimcileri ile yaygın işbirliği ve araştırma-geliştirme imkanları Merkez bünyesinde yürütülmekte ve bu işbirliklerinin giderek artması hedeflenmektedir.

 Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi ülkemiz ilaç sanayisinin yenilikçi üretim ve ürün geliştirme projelerinde çözüm ortağı olarak yer alm​ayı hedeflemiştir.

64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 2016 Yılı Eylem Planı'nda 46 no'lu eylemde "Sağlık araç ve gereçleri ile stratejik ve yerli ilaçların geri ödeme, fiyatlandırma ve ruhsatlandırma süreçleri iyileştirilecek" ve "Tedavinin sağlanmasında gerekli güvence alınmak kaydıyla, geri ödeme listesinden çıkarılacak ithal ürünler belirlenecektir" talimatları bulunmaktadır. 65. Hükümet Programına göre de geri ödeme ve fiyatlandırma politikaları ile ruhsat süreçlerinde yerli üretim ilaç ve tıbbi cihazlara öncelik verileceği belirtilmiştir. Aynı vizyon ve kararlılığın Cumhurbaşkanlığı sistemimiz ile de devam etmektedir.  Bu bakımdan ülke genelinde kullanımda olan ilaçların, ilaç hammaddelerinin ve yardımcı maddelerin mili kaynaklarla üretilmesi büyük önem arz etmektedir. "Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi" bu alanda ülkemizde faaliyet gösteren ilaç endüstrisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli proje ortaklarından birisi olarak Hükümetimizin planı doğrultusunda ülkemize hizmet etmeyi hedeflemektedir.

 2023 Türkiye'nin Stratejik Vizyon Raporu'nda sağlık alanı stratejik lokomotif sektör olarak seçilmiş ve Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Vizyon 2023 hedefleri ilaçta dışa bağımlılığın azaltılması üzerine odaklanmıştır. Yine Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü Projesi Sağlık ve İlaç Paneli sonuç raporunda " bilgisayar destekli ilaç tasarımı" ve "hedeflenmiş mikro/nanopartikül sistemlerinin geliştirilmesi vurgulanan ana hedefler arasındadır ki BVÜ Eczacılık Fakültesi'nin Farmasötik Kimya, Farmakoloji ve Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dallarındaki pek çok öğretim üyesi bu konularda ileri araştırmalar yapmaktadırlar. Bu bakımdan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi ülkemiz ve dünya insanalrı için ilaç araştırmalarında önemli çalışmalara imza atmayı hedeflemiştir.

Merkez ​ile  üniversite ve ilaç endüstrisinde araştırmacı veya akademisyen olmayı hedefleyen eczacı, kimyager, tıp doktoru, veteriner hekim, biyologlara ve özellikle ilaç ve ilaç endüstrisi ile ilgili olabilecek Üniversitemiz bünyesindeki lisansüstü programlarındaki öğrencilere ve araştırmacılara ilaç keşfi, ilaç geliştirme süreci, pre-klinik araştırmalar, yeni ilaç formülasyonları, jenerik ilaçlar ve diğer eşdeğer ilaçlar, değer katılmış ürünler ve biyoteknolojik ilaçlar ve tıbbi cihazlar gibi konularda detaylı bilgi sahibi olma ve deneyim edinme imkanı sağlamaktadır.

Merkezde, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz, özellikle de "Drug Discovery and Development", "Farmakognozi ve Doğal Ürünler Kimyası" ve "Biyoteknoloji" programlarındaki öğrencilerimiz cihaz ve ekipmanlar ve tüm alt yapı olanaklarıyla tezlerini hazırlama ve mesleki kariyerlerine daha donanımlı olarak başlama fırsatını yakalamaktadır.